Радвам се, че се включваш в 6 месечния курс по изграждане на по-голяма Съзнателност в ежедневието ни! В 21-ви век умението, което може да подобри всички други наши важни умения е именно степента на съзнателност, която имаме за себе си и света около нас. :)

В рамките на този курс ще разгледаме 3-те основни насоки, които определят качеството и резултатите в живота ни:

 • Мислене.
 • Емоции.
 • Поведение

Процесът на съзнателност, който ще следваме е в 5 стъпки:

 1. Намерение.
 2. Забелязване.
 3. Пауза.
 4. Избор.
 5. Действие.

По време на курса ще разгледаме различни модели на мислене, ще разгледаме подробно емоциите и емоционалните ни състояния, както и най-негативните и най-позитивните ни поведения. И за всяка една от тези насоки ще използваме процеса на съзнателност, за да свикнем да го прилагаме във всяка ситуация и модел, които искаме да подобрим. :)

В основата си, тези стъпки и целият курс има за цел да си изградим много добро разбиране за качеството на собствените ни мисли, емоционални състояния и поведението ни. Това ни помага съзнателно да ги управляваме така, че максимално много време да се поддържаме в спокойното си, продуктивно, красиво състояние, от което виждаме света през по-отворена перспектива и усещаме стабилната увереност наистина да създаваме живота си по начина, по който за нас си струва да бъде изживян. 

По-долу може отново да видите всички теми, които ще разгледаме в курса:

Съдържание на курса

 1. Определение за съзнателност и умението с намерение да създаваме себе си и живота си.
 2. Разглеждане процеса на съзнателност.
 3. Изграждане на по-добро разбиране за историите, които си разказваме.
 4. Подобряване на взаимоотношенията с мозъка ни – изграждане на разбиране за 4-те основни правила, по които той работи. :)
 5. Негативни истории, фантазии и процесът на съзнателност.
 6. Фини настройки, които влияят на качеството на историите, които си разказваме в главата. Х-факторът на позитивната промяна.
 7. Основни негативни модели на мислене и стратегии как лесно може да се справим с тях. От самосъжаление към съчувствие.
 8. От автоматична негативност към окуражаващ вътрешен диалог.
 9. От чудене към категоричност.
 10. От усещане за несигурност и нестабилност в живота към изграждане на разбиране и любопитство за живота.
 11. От мислене за недостиг и ограничение (scarcity mindset) към мислене за изобилие (adundant mindset)
 12. От осъждане на другите хора към изграждане на разбиране за другите хора.
 13. От сравняване с другите хора към признателност за това, което съзнателно сме избрали за себе си.
 14. Най-готините позитивни модели на мислене, които ни помагат да си разказваме истории, които ни подкрепят, окуражават и ни помагат да продължим напред. Неутралност – усвояване принципа на пустотата.
 15. Изграждане на по-дълбоко разбиране за същността на нещата.
 16. Позитивни утвърждения.
 17. Умението да живеем истинския живот, без розовия воал на своите фантазии.
 18. Умението да бъдем своя най-добър приятел.
 19. Високи очаквания и екстремен оптимизъм.
 20. Превръщаме се в герой на собствените си истории.
 21. Обобщение – мислене. Овладяваме умението да си разказваме истории, които ни подкрепят, окуражават и ни помагат да продължаваме напред.
 22. Изграждане на по-добро разбиране за същността на емоциите, които изпитваме.
 23. Изграждане на по-добро разбиране за двата режима на нервната ни система и двете състояния, от които живеем живота си.
 24. Кои са основните модели на мислене, които създават страдание в нас и възможно ли е 100% красиво състояние?
 25. Най-важното решение в живота ни. 
 26. Основни стратегии за подравняване към красиво състояние. Процесът на съзнателност.
 27. Фини настройки, които ни помагат да поддържаме красивото си състояние. 
 28. Основни негативни чувства и стратегии как лесно можем да се справим с тях. От гняв и обида към прошка.
 29. От недоволство към благодарност.
 30. От срам и вина към уязвимост и чувство за достатъчност.
 31. От самота към принадлежност.
 32. От щастие и нещастие към мир.
 33. От бягане и съпротивление на болката в живота ни към приемане и спокойно преминаване през нея. 
 34. От нетолерантност към разбиране на хората около нас.
 35. От съпреживяване към съчувствие. 
 36. Най-готините стратегии, които ни помагат да поддържаме красивото си състояние. Емоционално майсторство. 
 37. Пускане на желанието ни нещата да бъдат различни от това, което са.
 38. Сприятеляване с настоящия момент.
 39. Премахваме себе си от центъра на това, което се случва. 
 40. Не приемаме нищо лично (непроницаемост).
 41. Умението да се докосваме до добротата и красивото вътре в себе си.
 42. Flow – същност, 4-те етапа и 7-те главни предпоставки.
 43. Блисциплина.
 44. Обобщение – емоции. Овладяваме умението постоянно да се подравняваме към красивото си състояние.
 45. Изграждане на по-добро разбиране за поведението ни. 
 46. Късаме навика „да бъдем себе си“. Процесът на съзнателност.
 47. Овладяване умението да не бягаме от трудното.
 48. Фини настройки за по-лесно и бързо изпълнение на промяната, която искаме да създадем в поведението си. 
 49. Основни негативни модели на поведение и стратегии как лесно може да се справим с тях чрез съзнателност.От жертва към пълна отговорност (extream owenership).
 50. От консуматорство към минимализъм и брутални граници. 
 51. От постоянно избягване на страховете ни към съзнателно сближаване със страховете ни.
 52. От обърканост и тревожност към яснота и план-график. 
 53. От постоянно чудене към живот без умствени уговорки.
 54. Справяне с отлагането чрез съзнателност. 
 55. Справяне с разсейванията чрез съзнателност. 
 56. Справяне с перфекционизма чрез съзнателност. 
 57. От фокус върху резултата към фокус върху процеса. 
 58. От очакване на вдъхновението към автоматизация на вдъхновението. 
 59. От безпокойство заради неясноти и несигурност в изпълнението към любопитство и доверие в процеса на създаване.
 60. От недовършване към евакуационен план.
 61. От сляпо следване на другите към автентичност. Ако видиш Буда, убий го.
 62. От повърхностни разговори към дълбоко свързване. 
 63. От желание да променим другите към фокус върху себе си.
 64. От несъзнателно помагане на другите към обогатяващо помагане на другите. 
 65. Как и кога наистина се случва промяната в поведението ни.
 66. Най-готините продуктивни модели на поведение, които ни помагат да реализираме важните за сърцето ни проекти. Енергоспестяващи хора.
 67. Вътрешна консистентност. 
 68. Живот воден от страст или живот воден от любопитство и умението да живеем с мисия всеки ден. 
 69. Танцът на съпротивлението.
 70. Най-великият момент във Вселената. 
 71. Умението да вършим работата си с присъствие и любов.
 72. Умението да даваме най-доброто от себе си. 
 73. Представяме се максимално добре, когато се чувстваме максимално зле.  
 74. Пътят на магъосника.
 75. Задържане на позата – умението да преминаваме през сърцето на дискомфорта.
 76. Справяне с периоди на големи, трансформиращи промени чрез съзнателност.
 77. Перфектният ден и перфектната седмица – създаване на структура в живота ни.
 78. Това, което те е довело до тук, няма да те заведе там.
 79. Умението да израстваме заедно с близките на сърцето си хора.
 80. Имаго диалог – стратегия за съзнателно и безопасно общуване. 
 81. Задължителни съгрешения.
 82. Комфортът, който ни е необходим, за да се справяме с дискомфорта. 
 83. Обобщение – поведение. Овладяваме умението да променяме персоналността и реалността си.
 84. Изграждане на по-добро разбиране за процеса на съзнателност. Намерение.
 85. Забелязване. 
 86. Пауза. 
 87. Избор.
 88. Действие.
 89. Превръщаме живота си в свой личен акселератор на развитие. Разлика между опит и обогатяващ опит.
 90. Заключение курс – обобщение и как да продължим.

Начин на изпълнение на курса:

Курсът се изпълнява по e-mail. От утре, в следващите 90 дни ще получавате по една от посочените в съдържанието на курса статии на вашия мейл (този, с който сте се регистрирали в сайта или този, чрез който сме си писали).

В рамките на тези 90 дни е добре да си заделите 20 до 30 минути на ден за работа по този курс. Разбира се, ако пропуснете някоя статия – това няма значение. Единственото важно е в следващия удобен за вас момент да продължите с курса. :) Движете се в собствено темпо. Ако имате желание да си дадете малко повече време за размисъл и наблюдение по някоя от темите – дайте си това време. Стремете се да пречупвате всичко през своята собствена призма, адаптирайте по свой собствен начин, експериментирайте и откривайте подходите, които най-добре пасват лично за вас, и вашето ежедневие. :)

Начинът, по който този курс може да бъде най-ценен за вас е като прочитате постепенно отделните статии. Съзнателността ни помага първо да започнем по-ясно да забелязваме мислите, емоциите и поведенията си и след това ни дава разбирането, че ние може да ги променим. А когато започнем на практика да прилагаме това – животът ни се трансформира. Този процес се развива постепенно във времето, така че вървете постепенно през него, наблюдавайки го. Отделете си 20-30 минути на ден за четене на статията, а после когато усетите подходящ момент – практикувайте в различни ситуации от ежедневието си. Правете това с любопитство и благодарност за възможността да внесете повече смисъл, целенасоченост и радост в ежедневието си. Това е един от най-вдъхновяващите подаръци, които може да си направите. :)

В зависимост от това в кой етап сте на вашето си пътуване, вземете си само това, което в този момент ви придвижва наред. За в бъдеще винаги може отново да препрочитате насоките от курса и да откривате нови осъзнавания и нов стимул за задвижване напред. :)

Това е, другари! Щастлива съм, че започвате това приключение и знам, че щом идеята за изграждане на повече съзнателност е нещо, което резонира с вас, значи този курс ще ви даде насоките, вдъхновението и усмивката, с които да подобрите мисленето, състоянието и поведението си и бавно и сигурно да постигате резултатите, които искате и които ще зарадват сърцето ви. :)

Ако имате допълнителни въпроси свързани с курса, свържете с нас, за да потърсим заедно правилния за вас отговор! Може да ни пишете ТУК. :)

Ок, Lets’s do this! :)

 

Приятен и успешен ден. :)
Венета

Aware – 6 месечен курс за изграждане на по-голяма съзнателност в ежедневието ни. :)