Славка Ченчева

“Може би думата благодаря не е достатъчна да изкаже моята огромна благодарност.

Програмата за полезни навици и курса по съзнателност са може би най-доброто нещо, което някога съм правила. Промених много неща, промених мисленето си, харесвам сегашната версия на себе си. Записах магистратура, вървя напред и опитвам да придавам смисъл на всеки един ден от живота си. Огромни благодарности и адмирации за Вени, благодарности за уебинарите и за всички свързани с програмата и курса.”

Славка Ченчева