Елена Константинова

Курсът ми помогна да променя посоката на мирогледа си и начина, по който мисля, чувствам и живея.

Благодаря за споделените знания с толкова много любов, безкористност и всеотдайност. Благодаря, че курса ми помогна да променя посоката на мирогледа си и начина, по който мисля, чувствам и живея. Благодаря ти, че обясняваш “простичко ” и не навлизайки в терминологията на новата физика – точно като за всяко човешко същество. :-)

Елена Константинова