Елена Христова

 

Вени коренно промени живота ми.

Помогна ми да повярвам, че мога на практика – не само на теория (от десетките прочетени книги, семинари и т.н). Помогна ми да провидя. Думите са слаби (не е клише) да изкажа благодарността си. 

Елена Христова