Съдържание на курсa

 
 1. Определение за съзнателност и умението с намерение да създаваме себе си и живота си.
 2. Разглеждане процеса на съзнателност.
 3. Изграждане на по-добро разбиране за историите, които си разказваме.
 4. Подобряване на взаимоотношенията с мозъка ни – изграждане на разбиране за 4-те основни правила, по които той работи. :)
 5. Негативни истории, фантазии и процесът на съзнателност.
 6. Фини настройки, които влияят на качеството на историите, които си разказваме в главата. Х-факторът на позитивната промяна.
 7. Основни негативни модели на мислене и стратегии как лесно може да се справим с тях. От самосъжаление към съчувствие.
 8. От автоматична негативност към окуражаващ вътрешен диалог.
 9. От чудене към категоричност.
 10. От усещане за несигурност и нестабилност в живота към изграждане на разбиране и любопитство за живота.
 11. От мислене за недостиг и ограничение (scarcity mindset) към мислене за изобилие (adundant mindset)
 12. От осъждане на другите хора към изграждане на разбиране за другите хора.
 13. От сравняване с другите хора към признателност за това, което съзнателно сме избрали за себе си.
 14. Най-готините позитивни модели на мислене, които ни помагат да си разказваме истории, които ни подкрепят, окуражават и ни помагат да продължим напред. Неутралност – усвояване принципа на пустотата.
 15. Изграждане на по-дълбоко разбиране за същността на нещата.
 16. Позитивни утвърждения.
 17. Умението да живеем истинския живот, без розовия воал на своите фантазии.
 18. Умението да бъдем своя най-добър приятел.
 19. Високи очаквания и екстремен оптимизъм.
 20. Превръщаме се в герой на собствените си истории.
 21. Обобщение – мислене. Овладяваме умението да си разказваме истории, които ни подкрепят, окуражават и ни помагат да продължаваме напред.
 22. Изграждане на по-добро разбиране за същността на емоциите, които изпитваме.
 23. Изграждане на по-добро разбиране за двата режима на нервната ни система и двете състояния, от които живеем живота си.
 24. Кои са основните модели на мислене, които създават страдание в нас и възможно ли е 100% красиво състояние?
 25. Най-важното решение в живота ни. 
 26. Основни стратегии за подравняване към красиво състояние. Процесът на съзнателност.
 27. Фини настройки, които ни помагат да поддържаме красивото си състояние. 
 28. Основни негативни чувства и стратегии как лесно можем да се справим с тях. От гняв и обида към прошка.
 29. От недоволство към благодарност.
 30. От срам и вина към уязвимост и чувство за достатъчност.
 31. От самота към принадлежност.
 32. От щастие и нещастие към мир.
 33. От бягане и съпротивление на болката в живота ни към приемане и спокойно преминаване през нея. 
 34. От нетолерантност към разбиране на хората около нас.
 35. От съпреживяване към съчувствие. 
 36. Най-готините стратегии, които ни помагат да поддържаме красивото си състояние. Емоционално майсторство. 
 37. Пускане на желанието ни нещата да бъдат различни от това, което са.
 38. Сприятеляване с настоящия момент.
 39. Премахваме себе си от центъра на това, което се случва. 
 40. Не приемаме нищо лично (непроницаемост).
 41. Умението да се докосваме до добротата и красивото вътре в себе си.
 42. Flow – същност, 4-те етапа и 7-те главни предпоставки.
 43. Блисциплина.
 44. Обобщение – емоции. Овладяваме умението постоянно да се подравняваме към красивото си състояние.
 45. Изграждане на по-добро разбиране за поведението ни. 
 46. Късаме навика „да бъдем себе си“. Процесът на съзнателност.
 47. Овладяване умението да не бягаме от трудното.
 48. Фини настройки за по-лесно и бързо изпълнение на промяната, която искаме да създадем в поведението си. 
 49. Основни негативни модели на поведение и стратегии как лесно може да се справим с тях чрез съзнателност. От жертва към пълна отговорност (extream owenership).
 50. От консуматорство към минимализъм и брутални граници. 
 51. От постоянно избягване на страховете ни към съзнателно сближаване със страховете ни.
 52. От обърканост и тревожност към яснота и план-график. 
 53. От постоянно чудене към живот без умствени уговорки.
 54. Справяне с отлагането чрез съзнателност. 
 55. Справяне с разсейванията чрез съзнателност. 
 56. Справяне с перфекционизма чрез съзнателност. 
 57. От фокус върху резултата към фокус върху процеса. 
 58. От очакване на вдъхновението към автоматизация на вдъхновението. 
 59. От безпокойство заради неясноти и несигурности в изпълнението към любопитство и доверие в процеса на създаване.
 60. От недовършване към евакуационен план.
 61. От сляпо следване на другите към автентичност. Ако видиш Буда, убий го.
 62. От повърхностни разговори към дълбоко свързване. 
 63. От желание да променим другите към фокус върху себе си.
 64. От несъзнателно помагане на другите към обогатяващо помагане на другите. 
 65. Как и кога наистина се случва промяната в поведението ни.
 66. Най-готините продуктивни модели на поведение, които ни помагат да реализираме важните за сърцето ни проекти. Енергоспестяващи хора.
 67. Вътрешна консистентност. 
 68. Живот воден от страст или живот воден от любопитство и умението да живеем с мисия всеки ден. 
 69. Танцът на съпротивлението.
 70. Най-великият момент във Вселената. 
 71. Умението да вършим работата си с любов и присъствие.
 72. Умението да даваме най-доброто от себе си. 
 73. Представяме се максимално добре, когато се чувстваме максимално зле.  
 74. Пътят на магъосника.
 75. Задържане на позата – умението да преминаваме през сърцето на дискомфорта.
 76. Справяне с периоди на големи, трансформиращи промени чрез съзнателност.
 77. Перфектният ден и перфектната седмица – създаване на структура в живота ни.
 78. Това, което те е довело до тук, няма да те заведе там.
 79. Умението да израстваме заедно с близките на сърцето си хора.
 80. Имаго диалог – стратегия за съзнателно и безопасно общуване. 
 81. Задължителни съгрешения.
 82. Комфортът, който ни е необходим, за да се справяме с дискомфорта. 
 83. Обобщение – поведение. Овладяваме умението да променяме персоналността и реалността си.
 84. Изграждане на по-добро разбиране за процеса на съзнателност. Намерение.
 85. Забелязване. 
 86. Пауза. 
 87. Избор.
 88. Действие.
 89. Превръщаме живота си в свой личен акселератор на развитие. Разликата между опит и обогатяващ опит.
 90. Заключение курс – обобщение и как да продължим.