Единствената революция, която наистина може да промени света е революцията в собственото ни съзнание. 

Ръсел Бранд

Независимо на какъв етап от живота си се намираме, всеки от нас има сфери, които иска да подобри – работа, взаимоотношения, любов, пари или каквото и да е друго. Проблемът е, че когато нямаме съзнателност, често в една или в няколко от тези сфери, без изобщо да забележим какво правим – повтаряме едни и същи непродуктивни модели, които създават едни и същи неудовлетворяващи резултати в живота ни. Когато нямаме съзнателност – автоматичното негативно мислене, затъването в непродуктивни емоции и поведения е повече правило отколкото изключение в ежедневието ни. И понеже ние не забелязваме какво точно правим, ние дори нямаме възможност да го променим. В тези случаи обикновено започваме да обвиняваме най-друг за резултатите в живота си – родителите, обществото, средата, партньора ни. Или пък може да изберем просто да се правим, че всичко е наред, въпреки осезаемото ни усещане, че не е. И двете опции ни подписват за един доста неприятен и разочароващ живот. 

Съзнателност е умението да виждаме много ясно (без розовия воал на фантазиите ни и без мъглата, която създават драмите ни) какво точно се случва в живота ни и когато не получаваме желаните резултати – да можем бързо да забележим кое точно ни пречи и съзнателно да го променим.

Истината е, че дори когато имаш голяма съзнателност, не винаги ще имаш желание да промениш това, което виждаш, че ти пречи. Но съзнателността ти дава избора дали да го направиш или не. Когато нямаш съзнателност, ти нямаш избор – ти просто автоматично преповтаряш непродуктивните си модели, без изобщо да разбереш какво правиш и как предизвикваш резултатите, които получаваш. Но когато имаш съзнателност – ти започвам много ясно виждаш какво точно ти пречи и да разбираш, че ако искаш – може да го промениш. 

Изграждането на повече съзнателност за себе си и живота ни е процес. В началото с изненада ще установим, че дори когато ясно виждаме кое в нашето мислене, състояние или поведение ни пречи – ние няма да изберем да го променим. По-скоро ще избираме да оставаме в удобството на собственото си страдание. Но малко по-малко ще отваряме себе си за възможността всъщност да предприемаме нещо, което да ни създаде спокойствие и да ни придвижи напред. И когато започнем да правим това – ще започнем да разбираме, че ние наистина имаме способността да трансформираме страданието си в мир и от това ново състояние на мир по-смело да създаваме качествена промяна и напредък в живота си. :)

Духовността няма нищо общо с това в какво вярваш, а има единствено общо с това в какво състояние живееш живота си. 

Екхарт Толе.

Този 6 месечен курс за изграждане на повече съзнателност е за теб ако:
 • ако искаш да си изградиш по-задълбочено разбиране за мисленето, емоциите и поведението ти;
 • ако искаш да започнеш да се упражняваш малко по-целенасочено да управляваш менталното и емоционалното си състояние;
 • ако усещаш, че в една или в няколко сфери от живота ти се въртиш в постоянен кръг и въпреки усилията си – не постигаш резултатите, които искаш (това е основният знак за липса на съзнателност!);
 • ако идеята да променяш себе си и поведението си е нещо, което ти създава любопитство и желание да опиташ да го направиш. :) 
 • ако искаш да създадеш повече спокойствие, стабилност и доверие в себе си;
 • ако искаш да задобрееш в справянето с разсейванията и в това да започваш и довършваш до край важните за сърцето ти  проекти. :)

Ние създаваме живота си на база на мислите, емоциите и поведението си. Но ти не можеш да делегираш качеството на мислите и емоциите си на някой друг. Не можеш да инсталираш приложение в телефона си, което да управлява състоянието и поведението ти. Единственото, което можем да направим е сами да започнем да си изграждаме съзнателност за себе си, за да можем адекватно да управляваме състоянието и поведението си, и да получаваме резултатите, които искаме и за които усърдно работим. 

Това не е лесен път, другари! Но както повечето от нас вече знаем от опит – несъзнателното затъване в негативни мисли, състояния и поведения също не е кой знае колко лесен път. Нито пък удовлетворяващ! Затова ние може днес да изберем да тръгнем по пътя на съзнателността.
 
И аз ви каня да извървите този път заедно с мен! :)
 

Започни 6 месечния курс по съзнателност :)

 

Какво е мнението на участниците за курса? :)


Може би думата благодаря не е достатъчна да изкаже моята огромна благодарност. Програмата за полезни навици и курса по съзнателност са може би най-доброто нещо, което някога съм правила. Промених много неща, промених мисленето си, харесвам сегашната версия на себе си. Записах магистратура, вървя напред и опитвам да придавам смисъл на всеки един ден от живота си. Огромни благодарности и адмирации за Вени, благодарности за уебинарите и за всички свързани с програмата и курса. 

Славка Ченчева


Случайно намерих Вени във Фейсбук и се зачетох. Всичко, което пише ми помага за моето собствено разбиране за живота и осъзнаване на емоциите. Като участник в Програмата за полезни навици мога да кажа само едно голямо Благодаря за мъдростта, до която мога да се докосна и която ми помага да вървя по-уверено напред. :)))

Зоя Величкова


Вени коренно промени живота ми. Помогна ми да повярвам, че мога на практика – не само на теория (от десетките прочетени книги, семинари и т.н). Помогна ми да провидя. Думите са слаби (не е клише) да изкажа благодарността си. 

Елена Христова


Уникални, авторски статии, които ми помагат много в ежедневието. Любимото ми е сутрин с кафето да прочета дневната статии, защото е източник на вдъхновение! 

Евелина Дойчинова


 

В 21-ви век много по-важно е не да усвояваме нови умение, а да учим как да управляваме менталното и емоционалното си състояние.

 

Какво включва този 6 месечен курс по Съзнателност?

Целта на този курс е да си изградим много добро разбиране за себе си и съзнателност за нашите мисли, емоции и поведение. Това ни помага да се поддържаме в максимално адекватно ментално и емоционално състояние, за да може да вървим напред спокойно, уверено и най-важното – наслаждавайки се на всяка стъпка, с която съзнателно създаваме живота си.

В този курс ще разгледаме 3-те най-важни насоки, определящи качеството ни на живот:

 1. Мислене – изграждане на разбиране за историите, които си разказваме, основните негативни модели на мислене и как може да ги преодолеем, както и най-готините модели на мислене, които ни подкрепят и окуражават винаги да продължаваме напред. 
 2. Емоцииизграждане на разбиране за емоциите и емоционалните ни състояния,  основните негативни чувства, които ни карат да страдаме и как съзнателно може да ги преодолеем, както и най-готините стратегии, които ни помагат постоянно да се подравняваме към красивото си състояние. 
 3. Поведението ни – изграждане на разбиране за гъвкавостта на личността и поведението ни, основните негативни модели на поведение, които ни карат да се въртим в кръг и как може съзнателно да ги преодолеем, както и най-готините модели на поведение, които ни помагат да създаваме прогрес в живота си и да реализираме до край важните за сърцето ни проекти. :)

Детайлното съдържание на курса с всички теми, на които ще обърнем внимание може да видите от падащото меню по-долу.

Съдържание на курса

 1. Определение за съзнателност и умението с намерение да създаваме себе си и живота си.
 2. Разглеждане процеса на съзнателност.
 3. Изграждане на по-добро разбиране за историите, които си разказваме.
 4. Подобряване на взаимоотношенията с мозъка ни – изграждане на разбиране за 4-те основни правила, по които той работи. :)
 5. Негативни истории, фантазии и процесът на съзнателност.
 6. Фини настройки, които влияят на качеството на историите, които си разказваме в главата. Х-факторът на позитивната промяна.
 7. Основни негативни модели на мислене и стратегии как лесно може да се справим с тях. От самосъжаление към съчувствие.
 8. От автоматична негативност към окуражаващ вътрешен диалог.
 9. От чудене към категоричност.
 10. От усещане за несигурност и нестабилност в живота към изграждане на разбиране и любопитство за живота.
 11. От мислене за недостиг и ограничение (scarcity mindset) към мислене за изобилие (adundant mindset)
 12. От осъждане на другите хора към изграждане на разбиране за другите хора.
 13. От сравняване с другите хора към признателност за това, което съзнателно сме избрали за себе си.
 14. Най-готините позитивни модели на мислене, които ни помагат да си разказваме истории, които ни подкрепят, окуражават и ни помагат да продължим напред. Неутралност – усвояване принципа на пустотата.
 15. Изграждане на по-дълбоко разбиране за същността на нещата.
 16. Позитивни утвърждения.
 17. Умението да живеем истинския живот, без розовия воал на своите фантазии.
 18. Умението да бъдем своя най-добър приятел.
 19. Високи очаквания и екстремен оптимизъм.
 20. Превръщаме се в герой на собствените си истории.
 21. Обобщение – мислене. Овладяваме умението да си разказваме истории, които ни подкрепят, окуражават и ни помагат да продължаваме напред.
 22. Изграждане на по-добро разбиране за същността на емоциите, които изпитваме.
 23. Изграждане на по-добро разбиране за двата режима на нервната ни система и двете състояния, от които живеем живота си.
 24. Кои са основните модели на мислене, които създават страдание в нас и възможно ли е 100% красиво състояние?
 25. Най-важното решение в живота ни. 
 26. Основни стратегии за подравняване към красиво състояние. Процесът на съзнателност.
 27. Фини настройки, които ни помагат да поддържаме красивото си състояние. 
 28. Основни негативни чувства и стратегии как лесно можем да се справим с тях. От гняв и обида към прошка.
 29. От недоволство към благодарност.
 30. От срам и вина към уязвимост и чувство за достатъчност.
 31. От самота към принадлежност.
 32. От щастие и нещастие към мир.
 33. От бягане и съпротивление на болката в живота ни към приемане и спокойно преминаване през нея. 
 34. От нетолерантност към разбиране на хората около нас.
 35. От съпреживяване към съчувствие. 
 36. Най-готините стратегии, които ни помагат да поддържаме красивото си състояние. Емоционално майсторство. 
 37. Пускане на желанието ни нещата да бъдат различни от това, което са.
 38. Сприятеляване с настоящия момент.
 39. Премахваме себе си от центъра на това, което се случва. 
 40. Не приемаме нищо лично (непроницаемост).
 41. Умението да се докосваме до добротата и красивото вътре в себе си.
 42. Flow – същност, 4-те етапа и 7-те главни предпоставки.
 43. Блисциплина.
 44. Обобщение – емоции. Овладяваме умението постоянно да се подравняваме към красивото си състояние.
 45. Изграждане на по-добро разбиране за поведението ни. 
 46. Късаме навика „да бъдем себе си“. Процесът на съзнателност.
 47. Овладяване умението да не бягаме от трудното.
 48. Фини настройки за по-лесно и бързо изпълнение на промяната, която искаме да създадем в поведението си. 
 49. Основни негативни модели на поведение и стратегии как лесно може да се справим с тях чрез съзнателност.От жертва към пълна отговорност (extream owenership).
 50. От консуматорство към минимализъм и брутални граници. 
 51. От постоянно избягване на страховете ни към съзнателно сближаване със страховете ни.
 52. От обърканост и тревожност към яснота и план-график. 
 53. От постоянно чудене към живот без умствени уговорки.
 54. Справяне с отлагането чрез съзнателност. 
 55. Справяне с разсейванията чрез съзнателност. 
 56. Справяне с перфекционизма чрез съзнателност. 
 57. От фокус върху резултата към фокус върху процеса. 
 58. От очакване на вдъхновението към автоматизация на вдъхновението. 
 59. От безпокойство заради неясноти и несигурност в изпълнението към любопитство и доверие в процеса на създаване.
 60. От недовършване към евакуационен план.
 61. От сляпо следване на другите към автентичност. Ако видиш Буда, убий го.
 62. От повърхностни разговори към дълбоко свързване. 
 63. От желание да променим другите към фокус върху себе си.
 64. От несъзнателно помагане на другите към обогатяващо помагане на другите. 
 65. Как и кога наистина се случва промяната в поведението ни.
 66. Най-готините продуктивни модели на поведение, които ни помагат да реализираме важните за сърцето ни проекти. Енергоспестяващи хора.
 67. Вътрешна консистентност. 
 68. Живот воден от страст или живот воден от любопитство и умението да живеем с мисия всеки ден. 
 69. Танцът на съпротивлението.
 70. Най-великият момент във Вселената. 
 71. Умението да вършим работата си с присъствие и любов.
 72. Умението да даваме най-доброто от себе си. 
 73. Представяме се максимално добре, когато се чувстваме максимално зле.  
 74. Пътят на магъосника.
 75. Задържане на позата – умението да преминаваме през сърцето на дискомфорта.
 76. Справяне с периоди на големи, трансформиращи промени чрез съзнателност.
 77. Перфектният ден и перфектната седмица – създаване на структура в живота ни.
 78. Това, което те е довело до тук, няма да те заведе там.
 79. Умението да израстваме заедно с близките на сърцето си хора.
 80. Имаго диалог – стратегия за съзнателно и безопасно общуване. 
 81. Задължителни съгрешения.
 82. Комфортът, който ни е необходим, за да се справяме с дискомфорта. 
 83. Обобщение – поведение. Овладяваме умението да променяме персоналността и реалността си.
 84. Изграждане на по-добро разбиране за процеса на съзнателност. Намерение.
 85. Забелязване. 
 86. Пауза. 
 87. Избор.
 88. Действие.
 89. Превръщаме живота си в свой личен акселератор на развитие. Разлика между опит и обогатяващ опит.
 90. Заключение курс – обобщение и как да продължим.
 

Как се изпълнява курсът?

 • Изцяло он-лайн! Курсът се изпълнява по e-mail, така че може да се включите независимо в кой град или държава се намирате и да работите със свое собствено темпо, в удобно за вас време. :)
 • По една статия с насоки за размисъл и практика. През един ден получавате имейл с една статия, чиято цел е да създаде по-добро разбиране за някоя от трите насоки (мислене, емоции, поведение) и да ни помогне да свикнем да използваме процеса на съзнателност във всяко направление на живота си. 
 • Допълнителни материали за слушане/четене при желание – видеа, подкасти, статии свързани с изграждането на повече съзнателност в ежедневието ни, които през годините съм подбрала и отбелязвала като важни и вдъхновяващи. :)

За тези 180 дни може да направите много качествени промени в начина, по които виждате и живеете живота си! И дори няма да разберете как ще минат тези дни! :) Курсът стартира от момента на вашата регистрация. Вие може да го започнете веднага или в друг удобен за вас момент. Имате достъп до курса завинаги и по всяко време, така че може да го изпълнявате в свое собствено темпо. :) 

 

Цената на целия 6 месечен курс по Съзнателност е 147лв. :)

Курсът се заплаща еднократно и имате достъп до него завинаги. След регистрация може да го започнете веднага или в друг подходящ за вас момент и да го изпълнявате в удобно за вас време. :)

Може да се регисрирате за курса чрез една от опциите по-долу :)

 
 • Закупуване чрез дебитна/кредитна карта (използвайте бутона по-долу):

*след заплащане проверете вашия e-mail – ще ви бъде изпратен линк за финализиране на регистрация и стартиране на курса :). Преди закупуване на 6 месечния курс моля да се запознаете с общите условия и политиката за поверителност на сайта saznatelen.com. :)

 
 • Закупуване чрез Paypal (използвайте бутона по-долу):

*след заплащане проверете вашия e-mail – ще ви бъде изпратен линк за финализиране на регистрация и стартиране на курса :). Преди закупуване на 6 месечния курс моля да се запознаете с общите условия и политиката за поверителност на сайта saznatelen.com. :)

 
 • Закупуване чрез банков превод, на каса на Easypay или чрез Epay:

Ако искате да се запишете за участие чрез банков превод, на каса на Easypay или чрез Epay, може да преведете сумата от 147лв. към IBAN: BG16ESPY40040044709484, Алефия ЕООД и след това ни пишете на info@saznatelen.com с приложено платежно, за да ви изпратим данни за достъп и информация за започване на вашия вълнуващ курс по изграждане на повече съзнателност в ежедневието. :)

 

Съзнателността няма да промени твоя живот, поне не директно. Съзнателността ще промени ТЕБ. А когато ти си променен – това ще трансформира всяка сфера на живота ти. Защото твоят живот е отражение на това, което си ти. Когато ти станеш приятел със себе си, целият свят ще се сприятели с теб. А начинът, по който ставаш приятел със себе си е като си изграждаш достатъчно разбиране за себе си и съзнателно определяш качеството на мислите, емоциите и поведението си.

Това е начинът, по който променяш света около теб. Това е начинът, по който променяш ЦЕЛИЯ свят!  

Още няколко ценни ползи, споделени от участници: :)


Курсът ми помогна да променя посоката на мирогледа си и начина, по който мисля, чувствам и живея.

Благодаря за споделените знания с толкова много любов, безкористност и всеотдайност. Благодаря, че курса ми помогна да променя посоката на мирогледа си и начина, по който мисля, чувствам и живея. Благодаря ти, че обясняваш “простичко ” и не навлизайки в терминологията на новата физика – точно като за всяко човешко същество. :-)

Елена Константинова

Отдавна не съм “срещала” човек, който толкова много да ми даде – смисъл, осъзнатост, стойност, приложимост, а аз уча много и от най-добрите!

Всяка статия, инструмент, идея, които са споделени в този курс са изключително ценни за мен! Отдавна не съм “срещала” човек, който толкова много да ми даде – смисъл, осъзнатост, стойност, приложимост, а аз уча много и от най-добрите! Благодаря ти за смисъла! Ти ме вдъхновяваш! Не е комплимент. Дано имаш представа колко си полезна! За мен е важно, че имаш знания и четеш много, преживяваш и изпитваш нещата чрез собствения си опит и по този начин ги споделяш! Ценен е опитът и преживяването, а не теоретичните и голи знания!

Десислава Иванова


За мен Вени предлага най-смислената, обобщена и актуална информация, събрана от адекватни, достоверни и водещи източници. От нейната програма научих за нови и интересни неща, за които към момента не съм срещала някой да говори. Благодаря ти, Вени.

Янина Станчева


 

Липсата на съзнателност за това какво точно се случва в главата ни и липсата на умение адекватно да управляваме състоянието и поведението си, ни кара да се въртим в едни и същи непродуктивни модели, които пресъздават едни и същи не удовлетворяващи резултати в живота ни (в една или в няколко негови сфери). Съзнателността ни помага да разберем, че ние създаваме картината на света около себе си чрез нашите мисли, емоции и поведение. И отговорността да не превръщаме тази картина в отпадъчен продукт е 100% наша. Когато достатъчно добре разбираме това, тогава изграждането и поддържането на повече съзнателност в ежедневието ни се превръща в наш главен приоритет. Над който имаме 100% контрол.

По време на този 6 месечен курс ние ще си изграждаме задълбочено разбиране за мисленето, емоциите и поведението си и ще упражняваме практични стратегии да управляваме състоянието си, за да оставаме максимално спокойни и подравнени към пътя, които ни вдъхновява да вървим напред. По някое време, евентуално започваш да разбираш, че съзнателността не е някакъв принцип на живеене, който просто ти помага по-бързо да стигнеш там където искаш да стигнеш. Тя е нещо повече. Тя е умение, с което правиш самото си пътуването по-спокойно, по-израстващо и по-смислено за теб. :)))

 

Готови ли сте да започнете своето 180 дневно пътешествие към един по-буден и съзнателен начин на живот?

 

Започни 6 месечния курс по съзнателност :)

 

Цената на целия 6 месечен курс по Съзнателност е 147лв. :)

 

Курсът се заплаща еднократно и имате достъп до него завинаги. След регистрация може да го започнете веднага или в друг подходящ за вас момент и да го изпълнявате в удобно за вас време. :)

 

Коя съм аз? :)

Ето ме и мен! :) Казвам се Венета Димитрова и през последните 10 години с любопитство, усмивка и благодарност наблюдавам как съзнателността повишава в пъти будността, яснотата и целенасочеността в живота ми и в живота на много хора около мен. През годините, които водя Програмата за полезни навици с вече над 1000 човека минали през нея, мога да кажа, че след физическия пласт, в който работим с хранене, спортуване, творчество и други полезни навици, следващата стъпка за поддържане и надграждане на всички създадени позитивни промени, единствено е нужно да развиваме своята съзнателност. Когато знаем процеса на подобрение на живота си, ние можем съзнателно да повтаряме и задобряваме в този процес отново, отново и отново. И именно това е начин, по който наистина създаваме живот, който си струва да бъде изживян. Съзнателността е единственият инструмент за поддържане на наистина дълготрайна качествена промяна и израстване в живота ни. Радвам се, че можем заедно да вървим по този път. :)

Повече за мен може да прочетете в личният ми блог тук. :)

 

Преди закупуване на 6 месечния курс моля да се запознаете с общите условия и политиката за поверителност на сайта saznatelen.com. :)