Съдържание на курса

Определение за съзнателност и умението с намерение да създаваме себе си и живота си. Разглеждане процеса на съзнателност. Изграждане на по-добро разбиране за историите, които си разказваме. Подобряване на взаимоотношенията с мозъка ни – изграждане на разбиране за 4-те основни правила, по които той работи. :) Негативни истории, фантазии и процесът на съзнателност. Фини настройки, … [Read more…]