“Единствената революция, която наистина може да промени света
е революцията в собственото ни съзнание.”

Ръсел Бранд

Хората обикновено живеем с вярването, че нашите мисли, емоции и поведения “просто се случват” и ние не може да ги управляваме. Реално, в повечето случаи ние не се замисляме дали може да ги “управляваме”, те просто се случват и ние просто живеем с тях, нали така? Разбира се, повечето от нас сме карали различни обучения, гледали сме видеа, уебинари, лектори и т.н. И на някакво ниво знаем, че имаме контрол над мислите, емоциите и поведението си. Но нямаме ясен и прост процес, по който да работим с тях на ежедневна база. А когато нямаме ясен процес, с който да работим със себе си, умът ни неусетно, но сигурно се въвлича в естествената за него посока, която всички знаем е – негативна. Затова и, когато нямаме съзнателност – ние естествено се въвличаме в автоматично негативно мислене, неприятни емоции и реакции.

Съзнателността е умението по-ясно да забелязваме какво се случва извън нас и вътре в нас, и това създава за нас възможност да го променим (“контролираме”). Ние не може да променим нещо ако не забелязваме, че се случва, нали? Когато не забелязваме ясно качеството на мислите, емоциите и поведението си, те просто се случват и ние нямаме голям контрол над тях. Но, когато ясно забелязваме качеството на мислите, емоциите и поведението си – за нас възниква възможността да ги променим. Тогава за нас реално възниква функцията на живота наречена “избор”. Моментът, в който ние съзнателно може да изберем да мислим по-качествени за нас мисли, а не мислите ни да мислят нас и автоматично да ни въвличат в негативна посока. Да бъдеш съзнателен НЕ означава, че винаги ще бъдеш позитивен и НЕ означава, че винаги ще избираш продуктивни мисли, емоции и поведения за себе си. Но съзнателността ти дава изборът дали да го направиш или не. Вместо автоматично и несъзнателно да затъваш в страдание, мислейки че не може да направиш нищо.

Изграждането на повече съзнателност е процес. В началото с изненада ще установим, че дори когато ясно виждаме негативни свои мисли, емоции, поведения и ситуации – ние няма да изберем да ги променим. По-скоро ще избираме да оставаме в удобството на собственото си страдание. Това е част от изграждането на съзнателност. Но малко по-малко ще отваряме себе си за възможността наистина да правим нови, по-качествени избори за себе си, реално да действаме спрямо тях и да усещаме как това не само ни носи повече спокойствие, но и ни помага много по-лесно да продължаваме напред. Така, с всеки един малък съзнателен избор, ние все по-ясно разбираме, че наистина във всеки момент имаме изборът да подравняваме себе си към по-спокойно, центрирано и уравновесено състояние, да правим по-качествени избори и така да живеем по-вдъхновяващо живота си.

В 21-ви век е много по-важно НЕ да усвояваме нови умение, а да учим как да управляваме менталното и емоционалното си състояние.

Годишна кампания с – 34% намаление на курса по изгржадане на по-голяма Съзнателност в ежедневието ни от 10.06. до неделя 23.06.2024г.

Какво включва този 6 месечен курс по Съзнателност?

В този курс използваме един много ясен и прост процес, по който да развиваме своята съзнателност. Целта е все по-ясно да забелязваме какво се случва вътре и извън нас и все по-ясно да забелязваме ИЗБОРЪТ, който имаме във всяка ситуация. През целия 6 месечен курс упражняваме този един процес в различни ситуации свързани с мисленето, емоциите и поведението ни, за да развием максимално разбиране за него и след това да можем да го прилагаме във всяка друга възникнала ситуация за себе си. :)

В курса разгледажме 3-те най-важни насоки, определящи качеството ни на живот:

✔ Мислене – изграждане на разбиране за историите, които си разказваме, основните негативни модели на мислене и как може да ги преодолеем, както и най-добрите модели на мислене, които ни подкрепят и окуражават да продължаваме напред. 

✔ Емоцииизграждане на разбиране за емоциите и емоционалните ни състояния,  разглеждане на основните негативни чувства, които ни карат да се чувстваме неприятно и как съзнателно може да ги преминем през тях, както и най-добрите стратегии, които ни помагат да се подравняваме към своето по-приятно и продуктивно състояние. 

✔ Поведение – изграждане на разбиране за гъвкавостта на личността и поведението ни, разглеждане на основните негативни модели на поведение, които ни карат да се въртим в кръг и как може съзнателно да ги преодолеем, както и най-добрите модели на поведение, които ни помагат да създаваме напредък в живота си и да реализираме до край важните за сърцето ни проекти. :)

Детайлното съдържание на курса с всички теми, които разглеждаме може да видите от падащото меню по-долу.

Съдържание на курса

 1. Определение за съзнателност и умението с намерение да създаваме себе си и живота си.
 2. Разглеждане процеса на съзнателност.
 3. Изграждане на по-добро разбиране за историите, които си разказваме.
 4. Подобряване на взаимоотношенията с мозъка ни – изграждане на разбиране за 4-те основни правила, по които той работи. :)
 5. Негативни истории, фантазии и процесът на съзнателност.
 6. Фини настройки, които влияят на качеството на историите, които си разказваме в главата. Х-факторът на позитивната промяна.
 7. Основни негативни модели на мислене и стратегии как лесно може да се справим с тях. От самосъжаление към съчувствие.
 8. От автоматична негативност към окуражаващ вътрешен диалог.
 9. От чудене към категоричност.
 10. От усещане за несигурност и нестабилност в живота към изграждане на разбиране и любопитство за живота.
 11. От мислене за недостиг и ограничение (scarcity mindset) към мислене за изобилие (adundant mindset)
 12. От осъждане на другите хора към изграждане на разбиране за другите хора.
 13. От сравняване с другите хора към признателност за това, което съзнателно сме избрали за себе си.
 14. Най-готините позитивни модели на мислене, които ни помагат да си разказваме истории, които ни подкрепят, окуражават и ни помагат да продължим напред. Неутралност – усвояване принципа на пустотата.
 15. Изграждане на по-дълбоко разбиране за същността на нещата.
 16. Позитивни утвърждения.
 17. Умението да живеем истинския живот, без розовия воал на своите фантазии.
 18. Умението да бъдем своя най-добър приятел.
 19. Високи очаквания и екстремен оптимизъм.
 20. Превръщаме се в герой на собствените си истории.
 21. Обобщение – мислене. Овладяваме умението да си разказваме истории, които ни подкрепят, окуражават и ни помагат да продължаваме напред.
 22. Изграждане на по-добро разбиране за същността на емоциите, които изпитваме.
 23. Изграждане на по-добро разбиране за двата режима на нервната ни система и двете състояния, от които живеем живота си.
 24. Кои са основните модели на мислене, които създават страдание в нас и възможно ли е 100% красиво състояние?
 25. Най-важното решение в живота ни. 
 26. Основни стратегии за подравняване към красиво състояние. Процесът на съзнателност.
 27. Фини настройки, които ни помагат да поддържаме красивото си състояние. 
 28. Основни негативни чувства и стратегии как лесно можем да се справим с тях. От гняв и обида към прошка.
 29. От недоволство към благодарност.
 30. От срам и вина към уязвимост и чувство за достатъчност.
 31. От самота към принадлежност.
 32. От щастие и нещастие към мир.
 33. От бягане и съпротивление на болката в живота ни към приемане и спокойно преминаване през нея. 
 34. От нетолерантност към разбиране на хората около нас.
 35. От съпреживяване към съчувствие. 
 36. Най-готините стратегии, които ни помагат да поддържаме красивото си състояние. Емоционално майсторство. 
 37. Пускане на желанието ни нещата да бъдат различни от това, което са.
 38. Сприятеляване с настоящия момент.
 39. Премахваме себе си от центъра на това, което се случва. 
 40. Не приемаме нищо лично (непроницаемост).
 41. Умението да се докосваме до добротата и красивото вътре в себе си.
 42. Flow – същност, 4-те етапа и 7-те главни предпоставки.
 43. Блисциплина.
 44. Обобщение – емоции. Овладяваме умението постоянно да се подравняваме към красивото си състояние.
 45. Изграждане на по-добро разбиране за поведението ни. 
 46. Късаме навика „да бъдем себе си“. Процесът на съзнателност.
 47. Овладяване умението да не бягаме от трудното.
 48. Фини настройки за по-лесно и бързо изпълнение на промяната, която искаме да създадем в поведението си. 
 49. Основни негативни модели на поведение и стратегии как лесно може да се справим с тях чрез съзнателност.От жертва към пълна отговорност (extream owenership).
 50. От консуматорство към минимализъм и брутални граници. 
 51. От постоянно избягване на страховете ни към съзнателно сближаване със страховете ни.
 52. От обърканост и тревожност към яснота и план-график. 
 53. От постоянно чудене към живот без умствени уговорки.
 54. Справяне с отлагането чрез съзнателност. 
 55. Справяне с разсейванията чрез съзнателност. 
 56. Справяне с перфекционизма чрез съзнателност. 
 57. От фокус върху резултата към фокус върху процеса. 
 58. От очакване на вдъхновението към автоматизация на вдъхновението. 
 59. От безпокойство заради неясноти и несигурност в изпълнението към любопитство и доверие в процеса на създаване.
 60. От недовършване към евакуационен план.
 61. От сляпо следване на другите към автентичност. Ако видиш Буда, убий го.
 62. От повърхностни разговори към дълбоко свързване. 
 63. От желание да променим другите към фокус върху себе си.
 64. От несъзнателно помагане на другите към обогатяващо помагане на другите. 
 65. Как и кога наистина се случва промяната в поведението ни.
 66. Най-готините продуктивни модели на поведение, които ни помагат да реализираме важните за сърцето ни проекти. Енергоспестяващи хора.
 67. Вътрешна консистентност. 
 68. Живот воден от страст или живот воден от любопитство и умението да живеем с мисия всеки ден. 
 69. Танцът на съпротивлението.
 70. Най-великият момент във Вселената. 
 71. Умението да вършим работата си с присъствие и любов.
 72. Умението да даваме най-доброто от себе си. 
 73. Представяме се максимално добре, когато се чувстваме максимално зле.  
 74. Пътят на магъосника.
 75. Задържане на позата – умението да преминаваме през сърцето на дискомфорта.
 76. Справяне с периоди на големи, трансформиращи промени чрез съзнателност.
 77. Перфектният ден и перфектната седмица – създаване на структура в живота ни.
 78. Това, което те е довело до тук, няма да те заведе там.
 79. Умението да израстваме заедно с близките на сърцето си хора.
 80. Имаго диалог – стратегия за съзнателно и безопасно общуване. 
 81. Задължителни съгрешения.
 82. Комфортът, който ни е необходим, за да се справяме с дискомфорта. 
 83. Обобщение – поведение. Овладяваме умението да променяме персоналността и реалността си.
 84. Изграждане на по-добро разбиране за процеса на съзнателност. Намерение.
 85. Забелязване. 
 86. Пауза. 
 87. Избор.
 88. Действие.
 89. Превръщаме живота си в свой личен акселератор на развитие. Разлика между опит и обогатяващ опит.
 90. Заключение курс – обобщение и как да продължим.

Ние създаваме живота си на база на мислите, емоциите и поведението си. Но ти не можеш да делегираш качеството на мислите и емоциите си на някой друг. Не можеш да инсталираш приложение на телефона си, което да управлява състоянието и поведението ти. Единственото, което можем да направим е да си изграждаме достатъчно съзнателност за себе си и света около нас, за да можем адектватно да избираме перспективата и реакциите си, и по този начин не само да се чувстваме по-добре на ежедневна база, но и по-лесно да напредваме по важните за сърцето ни цели и идеи, които искаме да случим.

Съзнателността не променя твоя живот, поне не директно. Съзнателността променя ТЕБ. А когато ТИ си променен – това автоматично променя всяка сфера на живота ти. Защото твоят живот е отражение на твоята вътрешна атмосфера, перспектива и избори, които правиш. Когато ти станеш приятел със себе си, целият свят се сприятелява с теб. Това е начинът, по който “променяме” света около себе си! Това е начинът, по който променяме ЦЕЛИЯ си свят! 

И да – изграждането на съзнателност не е лесна работа. Но както повечето от нас вече от опит знаем – несъзнателното затъване в негативни мисли, състояния и поведения също не е никак лесен път. Нито пък удовлетворяващ. Затова винаги е по-добре да изберем пътя към съзнателността. И аз ви каня да извървите този път заедно с мен. :)


“Духовността няма нищо общо с това в какво вярваш, а има единствено общо с това в какво състояние живееш живота си.”

Екхарт Толе

Как се изпълнява курсът?

✔ Изцяло он-лайн! Курсът се изпълнява по e-mail, така че може да се включите независимо в кой град или държава се намирате, да работите в удобно за вас време и със свое собствено темпо. :)

✔ Ясен процес за изграждане на съзнателност. В курса разглеждаме един единствен процес от няколко стъпки, по който да изграждаме своята съзнателност. В началото на курса започваме с обяснение относно стъпките на процеса, а след това разглеждаме различни ситуации свързани с мисленето, емоциите и поведението, в които упражняваме този процес.

✔ Блог статии с различни насоки за практика на процеса на съзнателност. През един ден на имейла си ще получавате по една статия, чиято цел е да създаде по-добро разбиране за някоя от трите насоки (мислене, емоции, поведение) и заедно с това да упражняваме процеса на съзнателност в най-различни ситуации, които се случват в ежедневието ни. 

✔ Допълнителни материали за слушане/четене при желание – видеа, подкасти, статии свързани с изграждането на повече съзнателност в ежедневието ни, които през годините съм подбрала и отбелязвала като важни и вдъхновяващи. :)

За тези 6 месеца може да направите много качествени промени в начина си на мислене и възприемане на себе си, и живота! И дори няма да разберете как ще минат тези дни, защото статиите са наистина замислящи, интересни и вдъхновяващи за практика! :) А понеже още от начало ще се запознаете с процесът за съзнателност, още веднага може да го използвате във всяка друга ваша ежедневна ситуация, където искате да създадете повече яснота и целенасоченост как да реагирате. :)

Годишна кампания с – 34% намаление на курса по изгржадане на по-голяма Съзнателност в ежедневието ни от 10.06. до неделя 23.06.2024г.

Закупуване чрез дебитна/кредитна карта

Закупуване чрез Paypal

*след заплащане с карта или Paypal, моля проверете вашия e-mail – ще ви бъде изпратен линк за финализиране на регистрация и стартиране на курса :). Преди закупуване на 6 месечния курс моля да се запознаете с общите условия и политиката за поверителност на сайта saznatelen.com. :)

Ако искате да се запишете за участие чрез банков превод, на каса на Easypay или чрез Epay

✔️  може да преведете сумата от 147лв. намалена на 97лв, към IBAN: BG16ESPY40040044709484, Алефия ЕООД и след това ни пишете на info@saznatelen.com с приложено платежно, за да ви изпратим данни за достъп и информация за започване на вашия вълнуващ курс по Съзнателност. :)

* хората, които са участвали в модула за Опознаване на себе си от Програмата за полезни навици Alephia, имат 30лв отстъпка от цената (намалението не важи в периоди на промоция). Моля, пишете ни ТУК, за да получите вашата отстъпка. :) 

Този 6 месечен курс за изграждане на повече Съзнателност ще е полезен за теб ако:

✔ ако искаш да си изградиш по-задълбочено разбиране за мисленето, емоциите и поведението си, и да се упражняваш да управляваш по-добре менталното и емоционалното си състояние.

✔  ако се усещаш изморен от постоянно реагиране на всичко, което се случва около теб.

✔  ако често усещаш недоволство и тежест по отношение на различни ситуации, които ти се случват.

✔  ако искаш да внесеш повече лекота, спокойствие и уравновесеност в начина, по който преминаваш през ежедневните си ситуации.

✔  ако харесваш идеята да имаш ясен и практичен процес за работа с мисленето, емоциите и поведението си.

✔  ако искаш да се задвижите в изпълнението на важни за теб цели и идеи, но постоянно отлагаш. Когато имаме повече усещане за спокойствие в ежедневието си, съпротивлението, което обикновено усещаме да правим нещата, които искаме, намалява. По този начин съзнателността естествено ни помага да се задвижим за нещата, които имаме вътрешен подтик да случим в живота си. :)

✔ ако идеята да променяш себе си и поведението си чрез съзнателни избори е нещо, което ти създава любопитство и желание да опиташ да го направиш. :) 

Ако си отговорил с “да” на повечето насоки по-горе, знам че курсът по Съзнателност би бил чудесна следваща стъпка за теб в това да бъдеш все по-съзнателен за себе си и ситуациите, които ти се случват. :) По време на този 6 месечен курс ние изграждаме задълбочено разбиране за мисленето, емоциите и поведението си, и упражняваме процесът на съзнателност, което ни помага да оставаме по-спокойни в ежедневието си и така не само да се чувстваме по-добре, но и по-лесно да напредваме в изпълнението на важните за нас цели и идеи.

По някое време, евентуално започваш да разбираш, че съзнателността не е някакъв принцип на живеене, който просто ти помага по-бързо да стигнеш там където искаш да стигнеш. Тя е умение, с което правиш самото си пътуването по-спокойно, по-приятно и по-смислено за теб. :)))

Какво е мнението на участниците за курса?

Кои сме ние? :)

Ние сме Alephia, екип от трима човека. Венета е автор на текстовото съдържание на курса по Съзнателност. Дани и Живко са гласовете, които стоят зад аудио записите към всички статии от курса. С подкрепата и ангажираността ни, вие не само ще се насладите на висококачествени материали, които ще ви помогнат да усвоите принципите на съзнателността, но и ще получите ценни насоки и вдъхновение. В затворената Facebook група Дани и Живко активно участват, споделят полезна информация и вдъхновяващи послания. Тази група е мястото, където ние заедно растем и се подкрепяме в пътя към по-осъзнат и пълноценен живот. Тук сме, за да ви помогнем да откриете вътрешния си потенциал и да живеете живота, който заслужавате.

Венета Димитрова е автор на текстовото съдържание на 6 месечния он-лайн курс за изграждане на по-голяма Съзнателност относно мисленето, емоциите и поведението ни.

Венета казва, че през последните 10 години Съзнателността е навикът, на който най-много обръща внимание. Според нея Съзнателността е най-важното мета умение, защото когато имаме добра Съзнателност ние много по-бързо и лесно можем да забелязваме и подобряваме всяка друга сфера от живота си.

Венета допълва, че за да не остане просто някакво понятие Съзнателността е необходимо да има практично приложение в живота ни. През годините постепенно забелязва стъпките, по които Съзнателността се случва и успява да ги организира в ясен и лесен процес, който може да се използва във всяка ситуация.

Дани по образование е фотограф и редактор. Към момента създава съдържание в социалните мрежи за различни нейни клиенти. Тя носи със себе си не само техническите си умения, но и вътрешната си страст за създаване на нещо по-голямо и значимо. Споделя, че усеща истински себе си, когато е в ролята си на майка. Винаги иска да бъде вдъхновение и добър пример за децата си, затова и още с появата им осъзнава нуждата от създаване на по-добра версия на себе си. Съзнателността ѝ помага да започне по-смело да следва интересите, хобито и сърцето си. По този начин тя създава първия подкаст за аромати в България – “Аромат”, посветен на ролята на Аромата в ежедневието, заедно с Живко.

Живко е майстор и преподавател по японското масажно изкуство Юмейхо. Той има над 20 години опит и е помогнал на над 10 000 човека в подкрепа на тяхното здраве и лично развитие. За него полезните навици са неизменна част от живота! За себе си споделя, че спортува активно от 5 годишна възраст. Спортът го е научил на дисциплина, отговорност и организираност, които качества е пренесъл в живота си и ги прилага всеки ден. Освен спортът, другите му два най-любими полезни навика са йога и медитация.

Е, готови ли сте да започнете своето 6 месечно пътешествие към един по-съзнателен и буден начин на живот?

Цената на целия 6 месечен курс по Съзнателност е 147лв., намалена на 97лв. Курсът се заплаща еднократно и имате достъп до него завинаги. След регистрация може да го започнете веднага или в друг подходящ за вас момент. :)